Jaarthema

Het jaarthema 2019 – 2020   ‘Samen doen'

Een gezellige club maken doe je niet alleen, dat doe je samen. Dit jaar mag ik de voorzitter zijn van onze club, dit zie ik als een organiserende en faciliterende rol.
Om te peilen wat men graag gerealiseerd zou willen hebben dit jaar, hebben jullie op de lunchbijeenkomsten bij mij thuis aangegeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Daaruit is mijn thema Samen Doen gekomen.

Om elkaar nog beter te leren kennen is het dingen samen doen belangrijk, je ziet elkaar dan in een ander licht en ontdekt elkaars verborgen talenten.
Niet iedereen praat makkelijk in een grotere groep, af en toe splitsen in kleinere groepen kan verdieping van de contacten geven.

Niet alleen iets brengen maar ook iets komen halen, sprekers vanuit en buiten de club die ons iets te vertellen hebben, ons iets wijzer maken. De behoefte om iets vaker bij elkaar te komen kan door samen dingen te ondernemen buiten de vaste vergaderingen. Samen realiseren dat onze fundraising activiteiten goed blijven lopen. Zo kunnen wij samen iets betekenen voor de samenleving een Inner Wheel doel.

Samen eten, lachen, huilen ervoor elkaar zijn als iemand dat nodig heeft, dat is vriendschap. Het omzien naar elkaar en anderen in een steeds individualistisch wordende wereld. Samen kunnen wij de wereld een beetje mooier maken

Wij hebben allemaal verschillende talenten, als wij onze talenten gebruiken zijn wij samen tot heel veel in staat. Laten wij er samen een in alle opzichten mooi jaar van maken.

''Together We Can ''is het motto van de president van Inner Wheel International, daar ben ik het geheel mee eens.

September 2019 Leny

Zipper animated

Clubjaar 18/19

Fijda van der Pluijm

thema: In beweging

 

Clubjaar 15/16

Lisa Nagel

thema: Water is Leven

 

Clubjaar 12/13

Gerda Jipping

thema: Kunst en Cultuur

 

Clubjaar 17/18

Mirelle Seinstra

thema: The future is now

 

Clubjaar 14/15

Anna Riemke van Bruggen-van Netten

thema: Je bent wat je eet

 

Clubjaar 16/17

Elze van der Pijl

thema: Verbinden, verdiepen en verrijken

 

Clubjaar 13/14

Judith van Essen-van Olst

thema: Omzien naar elkaar