Jaarthema

Het jaarthema 2020 – 2021

‘Kleur bekennen”

Mijn thema is voortgekomen uit mijn grote hobby, het quilten. Het verwerken van gekleurde stoffen, die soms op het eerste oog absoluut niet bij elkaar passen, maar op een of andere manier toch een goed geheel vormen. De link is snel gelegd.
Ook de samenstelling van onze club is zeer divers, maar als geheel hebben we al veel tot stand gebracht. Denk aan het organiseren van de bridgedrive, het golftoernooi, de wijnactie en de Haringparty. De opbrengst van deze evenementen ging naar een jaarlijks gekozen goed doel.

De huidige Corona crisis heeft deze activiteiten helaas on hold gezet en niemand weet, wanneer bijeenkomsten als deze weer “normaal” kunnen plaatsvinden.
De vraag is ook of we dit tot in lengte van jaren zo willen/kunnen blijven doen. Wordt het geen tijd voor meer verdieping, meer onderlinge contacten, meer hands-on activiteiten ? Een aantal van ons houdt zich bezig met het vinden van langdurige projecten, waar wij onze energie in kunnen steken en hopelijk onze horizon mee kunnen verbreden. De onderlinge contacten worden uitgebreid door clubjes, die gevormd worden door een gemeenschappelijke belangstelling en het organiseren van activiteiten buiten de maandelijkse bijeenkomsten.

Al met al aanpassingen, waarmee we onze club nog aantrekkelijker proberen te maken voor onze huidige en (hopelijk) toekomstige leden.
Hiermee sluiten we ook aan bij het thema van de International President : Lead the Change.

September 2020
Inez Walraven

Clubjaar 19/20

Leny Spelbos

thema: Samen doen

 

Clubjaar 16/17

Elze van der Pijl

thema: Verbinden, verdiepen en verrijken

 

Clubjaar 13/14

Judith van Essen-van Olst

thema: Omzien naar elkaar

 

Clubjaar 18/19

Fijda van der Pluijm

thema: In beweging

 

Clubjaar 15/16

Lisa Nagel

thema: Water is leven

 

Clubjaar 12/13

Gerda Jipping

thema: Kunst en Cultuur

 

Clubjaar 17/18

Mirelle Seinstra

thema: The future is now

 

Clubjaar 14/15

Anna Riemke van Netten

thema: Je bent wat je eet