Lid worden

Clubleden kunnen een potentieel nieuw lid voorstellen. Dit gebeurt door een persoonsbeschrijving te sturen naar de 1e secretaris. Aspirant leden kunnen op de hoogte zijn van hun voordracht maar dit is niet noodzakelijk.
Het formulier wordt door de 1e secretaris onder  uiterste vertrouwelijkheid aan alle leden gestuurd. Ieder lid wordt gevraagd om binnen een week na het versturen van het formulier op de voordracht te reageren naar de eerste secretaris.
Indien er geen gegronde bezwaren zijn gemeld zal de 1e secretaris de Nieuwe Leden Commissie (NLC) informeren. De NLC zal het aspirant lid uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met twee leden van de NLC.
De NLC doet op basis van haar bevindingen een advies aan het bestuur. Indien dit advies positief is, wordt het aspirant lid door de 1e secretaris uitgenodigd voor een bezoek aan de eerstvolgende twee ledenvergaderingen.
Na twee vergaderingen zal het bestuur zowel de bestaande leden als het aspirant lid polsen. Als beide positief zijn, zal het bestuur het aspirant lid uitnodigen voor het lidmaatschap.
Als het aspirant lid de uitnodiging accepteert, volgt in de eerstvolgende vergadering de installatie.